Spellen

Diverse leuke online spelletjes voor ouderen, 50plus spellen! Kaartspellen, bordspellen, patience, mahjong, sudoku en nog veel meer!

Lees meer..
Winkel

Diverse winkeltips en handige links voor de doelgroep 50plus, Senioren.

Lees meer..
UitTips

Voordeel voor ouderen, 50 plussers, Vakantie & Uittips. Ouderen-korting bij musea, Gratis of goedkope uitjes met uw kleinkinderen.

Lees meer..

EHBO steeds belangrijker bij ouder worden

Dat bij ouder worden ook meer kwaaltjes komen kijken is geen geheim, je wordt met de jaren nou eenmaal vatbaarder voor hart- en vaatziekten. Over het algemeen worden mensen steeds ouder en moet er dus ook rekening gehouden worden met de gevolgen van het ouder worden. Wanneer je je vaak in een omgeving begeeft waar veel ouderen zijn is het verstandig om eenEHBO cursus te volgen. Tijdens deze cursus leer je hoe je moet handelen wanneer er een ongeval plaatsvindt.
Ouderen kunnen slechter te been zijn waardoor een val steeds dichterbij komt. Het is dus goed om te weten hoe je moet handelen wanneer iemand gevallen is.

 

Het belang van eerste hulp en AED

Naast een onhandige val is de kans op hartfalen ook steeds groter wanneer iemand ouder wordt. Hartfalen is een gevolg van een blokkade in de slagaders die naar het hart gaan. Een AED kan levens redden als het gaat om hartfalen, dan moet er wel iemand in de buurt zijn die weet hoe hier mee om te gaan.
Een hartinfarct kan een dodelijke afloop hebben, hiervoor is het dus belangrijk dat je snel kunt handelen. Een goede en snelle reactie kan helpen om een leven te redden of om de schade aan het hart te beperken.

Bij een hartaanval is het van belang om zo snel mogelijk professionele hulp te verlenen of in te schakelen. Het slachtoffer moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis overgebracht worden om de juiste hulp te krijgen. Tot het slachtoffer in het ziekenhuis is, is professionele hulpverlening van levensbelang. Het slachtoffer moet gereanimeerd worden en indien er een schokbaar hartritme is dient er gedefibrilleerd te worden.

 

AED definiëren

Een AED – automatische externe defibrillator – is een draagbaar elektronisch apparaat die een diagnose kan stellen over de werking van het hart. Wanneer een hart fibrilleerd zal de AED een stroomstoot voorbereiden zodat deze toegediend kan worden. Het is het streven dat het hart dan weer in het normale hartritme terug valt.
De AED heeft hiervoor een speciaal ingebouwde computer die gespecialiseerd is in het analyseren van het hartritme. Wanneer de AED het hartritme analyseert controleert het ook meteen of er een schok toegediend moet worden. De AED laat daarna door een gesproken bericht weten wat er gedaan moet worden.


Vertaalbureau Engels naar Nederlands

  1. B-en Vertalingen is een modern vertaalbureau gespecialiseerd in vertalingen Nederlands-Engels. Service staat voorop, het plaatsen van opdrachten is voor iedereen mogelijk dankzij één vast tarief van 4 cent per woord en betaling geschiedt gewoon achteraf. Tegelijkertijd wordt de uitstekende kwaliteit van de vertaling gegarandeerd door de jarenlange ervaring van de vertaler, een ruime woordenschat en uitstekende referenties. Dit betekent dat er zonder moeite allerlei soorten teksten kunnen worden vertaald, van boeken waar een creatieve aanleg voor nodig is tot aan puur zakelijke teksten waar een grote woordenschat van pas komt. De juiste tone of voice wordt gevonden voor iedere opdracht.

Balans Digitaal

Kinderen met leer- en gedragsstoornissen – Oudervereniging Balans

Het belang van oudervereniging Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving. In onze missie en visie leest u waar wij voor staan.

Waarom Balans?

Omdat:

 

● ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag het leven van een kind, zijn

ouders en verdere omgeving ernstig kunnen verstoren

 

● deze problemen zo vroeg mogelijk aangepakt moeten worden om

schadelijke gevolgen te voorkomen

 

● er in de maatschappij nog veel misverstanden over deze problemen zijn

(‘het ligt aan de opvoeding’, ‘het is onwil van het kind’), terwijl het meestal

stoornissen zijn met een neurobiologische achtergrond

 

● de toekomst van een kind er heel anders uit kan zien als het een goede

behandeling krijgt

 

Waarom een oudervereniging?

Omdat:

● ouders vaak op zoek zijn naar goede informatie over de stoornis van hun

kind

 

● ouders samen meer kunnen bereiken dan alleen

 

● het voor de meeste ouders een enorme opluchting is te beseffen dat er

meer ouders met deze problemen zijn

 

● ouders die in dezelfde situatie zitten veel van elkaar kunnen opsteken

 

Niet alleen voor ouders!

Balans is er ook voor personen in de naaste omgeving van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals medewerkers binnen het onderwijs en de hulpverlening. Ook op hen is de informatie van Balans gericht.

 

 

 

Meer informatie

Website: www.balansdigitaal.nl

 


Terecht bezorgde ouders

Wij zijn een groeiende groep ouders van hoogbegaafde kinderen. Onafhankelijk van elkaar zijn wij al vele jaren bezig om voor onze kinderen onderwijs op maat te krijgen. We merken dat er op scholen nauwelijks kennis is over hoogbegaafdheid en dat men ouders niet als serieuze gesprekspartners en ervaringsdeskundige van hun kind ziet.

Ouders kloppen tevergeefs aan bij instanties waarvan zij denken dat men kan helpen helaas worden ouders van het kastje naar de muur gestuurd en zijn over het algemeen zeer veel geld kwijt aan deskundigen die de school informeren over de andere en snelle manier van leren van hoogbegaafde kinderen. Zolang in Nederland alleen de schoolplicht in wetgeving is verankerd en het recht op passend onderwijs niet is vastgelegd zullen kinderen de dupe worden van voor hen inadequaat onderwijs waardoor ze geblokkeerd worden in hun ontwikkelingsdrang met alle zeer schadelijke gevolgen van dien!

Uit recent onderzoek is gebleken dat van de ruim 7000 Nederlandse basisscholen de helft bekend is met het fenomeen hoogbegaafdheid. Daarvan stuurt slechts 10% hun leerkrachten erop uit om meer te weten te komen over hoogbegaafdheid daarvan onderneemt een deel een poging daadwerkelijk aan de slag te gaan. Met andere woorden 5% van de Nederlandse basisscholen stuurt leerkrachten erop uit om meer over hoogbegaafdheid aan de weet te komen waarvan een klein deel aan de slag gaat. Dus op nog geen 5% van de Nederlandse scholen tracht hoogbegaafde kinderen te begeleiden. Inmiddels begrijpen wij,…………passend onderwijs is niet weggelegd voor hoogbegaafde kinderen alles hangt af van de capaciteiten van de leerkracht, de visie van de school en de praktische mogelijkheden. Aldus uitspraken van de onderwijsinspectie. Dit is tegenstrijdig met het Verdrag voor de Rechten van het Kind dat ook door Nederland is getekend en met de wet op het basisonderwijs waarin staat dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling moeten doorlopen dat wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde kinderen ook recht krijgen op invulling van het recht op passend onderwijs.

 

 

 

Meer informatie

Website: www.terechtbezorgdeouders.nl