Dat bij ouder worden ook meer kwaaltjes komen kijken is geen geheim, je wordt met de jaren nou eenmaal vatbaarder voor hart- en vaatziekten. Over het algemeen worden mensen steeds ouder en moet er dus ook rekening gehouden worden met de gevolgen van het ouder worden. Wanneer je je vaak in een omgeving begeeft waar veel ouderen zijn is het verstandig om eenEHBO cursus te volgen. Tijdens deze cursus leer je hoe je moet handelen wanneer er een ongeval plaatsvindt.
Ouderen kunnen slechter te been zijn waardoor een val steeds dichterbij komt. Het is dus goed om te weten hoe je moet handelen wanneer iemand gevallen is.

 

Het belang van eerste hulp en AED

Naast een onhandige val is de kans op hartfalen ook steeds groter wanneer iemand ouder wordt. Hartfalen is een gevolg van een blokkade in de slagaders die naar het hart gaan. Een AED kan levens redden als het gaat om hartfalen, dan moet er wel iemand in de buurt zijn die weet hoe hier mee om te gaan.
Een hartinfarct kan een dodelijke afloop hebben, hiervoor is het dus belangrijk dat je snel kunt handelen. Een goede en snelle reactie kan helpen om een leven te redden of om de schade aan het hart te beperken.

Bij een hartaanval is het van belang om zo snel mogelijk professionele hulp te verlenen of in te schakelen. Het slachtoffer moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis overgebracht worden om de juiste hulp te krijgen. Tot het slachtoffer in het ziekenhuis is, is professionele hulpverlening van levensbelang. Het slachtoffer moet gereanimeerd worden en indien er een schokbaar hartritme is dient er gedefibrilleerd te worden.

 

AED definiëren

Een AED – automatische externe defibrillator – is een draagbaar elektronisch apparaat die een diagnose kan stellen over de werking van het hart. Wanneer een hart fibrilleerd zal de AED een stroomstoot voorbereiden zodat deze toegediend kan worden. Het is het streven dat het hart dan weer in het normale hartritme terug valt.
De AED heeft hiervoor een speciaal ingebouwde computer die gespecialiseerd is in het analyseren van het hartritme. Wanneer de AED het hartritme analyseert controleert het ook meteen of er een schok toegediend moet worden. De AED laat daarna door een gesproken bericht weten wat er gedaan moet worden.