Mantelzorg is een veelbesproken onderwerp binnen de zorg. De zorg is onderhevig aan vele bezuinigingen en hierdoor zijn steeds meer zorgbehoevenden afhankelijk van mantelzorg. De zorg is sinds begin dit jaar de verantwoordelijkheid van de gemeenten in plaats van de overheid. Vandaar dat je ook relatief veel vacatures in de thuiszorg ziet.  Alle subsidies en vergoedingen worden nu per gemeente bepaald, het kan dus zijn dat je iemand kent die recht heeft op meer vergoedingen. Dit zorgt uiteraard voor veel onrust.

 

Zelfstandig blijven wonen

Mensen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ouderen zien een verzorgingshuis vaak als iets negatiefs, op zich niet zo vreemd want je moet als je ouder wordt al steeds meer inleveren. Als je dan ook je vertrouwde omgeving achter je moet laten om ergens in een instelling te gaan wonen kan dit een grote impact hebben op iemand. Dat iedereen dus zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen is volkomen begrijpbaar, de overheid is het hier ook mee eens. Zo kan de verzorgingsstaat betaalbaar blijven. Ouderen krijgen wel meer hulp in het huishouden en zullen veel hulp van mantelzorgers moeten krijgen.

 

Samenwerking

Mantelzorgers worden steeds meer als partners gezien door zorgverleners, dit is een goede ontwikkeling gezien er veel ondersteuning nodig is om iemand zelfstandig te laten wonen. De professional heeft de taak om in te grijpen wanneer dit nodig is en om de mantelzorgers aan te spreken indien nodig.

 

Ontwikkeling mantelzorg

Mantelzorg wordt ook als informele zorg gezien en mantelzorgers worden ook steeds belangrijker. Sinds de zorg onder de gemeenten valt, vallen mantelzorgers ook onder de gemeenten. Soms zijn er financiële waarderingen gekoppeld aan mantelzorg. De formele en informele zorg moet steeds meer samen gaan werken om de deskundigheid te blijven ontwikkelen en om zoveel mogelijk hulpbehoevende mensen de juiste zorg te kunnen bieden.