Hieronder kunt u eerst lezen wat onder magazijn wordt verstaan:

Een magazijn is een ruimte waarin goederen tijdelijk verplaatst worden met een pompwagen, of voor een hele lange periode, opgeslagen worden.

Meestal is deze ruimte ingedeeld in locaties/gebieden. In een administratie wordt bijgehouden welk product zich op een bepaalde locatie/gebied bevindt. Tevens wordt er ook de hoeveelheid bijgehouden. Afhankelijk van uitvoering en afmetingen van de goederen die opgeslagen worden, kunnen de goederen zowel in blokstapeling als in magazijnstellingen geplaatst worden.

 

Wat doet de Inspectie SZW?
De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Een van de kerntaken van de inspectie SZW is het toezicht houden op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet.

 

Om de veiligheid in uw magazijn te vergroten staan hieronder de Top 10 maatregelen:

Een ander belangrijk taak van de inspectie SZW is het registreren van ongevallen. Daarnaast onderzoeken ze ook de oorzaak van het falen.
Hieruit volgt 10 maatregelen waarmee bedrijven de veiligheid kunnen vergroten. Een complete top 10 vind u hieronder.

 

  1. Zichtbaarheid en hoorbaarheid  van de voetganger vergroten
  2. Infrastructuur en/of lay-out aanpassen (bijvoorbeeld scheiding van lopend en rijdend verkeer)
  3. Weren van voetgangers uit zones met heftrucks
  4. Rijsnelheid van heftrucks aanpassen
  5. Zichtbaarheid en hoorbaarheid van heftrucks vergroten
  6. Veilige werkmethodes toepassen (bijvoorbeeld niet op de lepels staan) Veilige werkmethodes toepassen (bijvoorbeeld niet op de lepels staan)
  7. Voorkomen dat stilstaande heftrucks onbedoeld gaan rijden
  8. Veiligheidsgordels gebruiken
  9. Afvallende lading voorkomen

Heftruckchauffeurs trainen